çıxış

çıxış
is.
1. Çıxmaq işi, çıxma. Vasya teztez bayıra çıxıb, yenə qayıdırdı. Susanna bu çıxışın papiros çəkmək üçün olduğunu duyub dedi. . M. S. O..
2. Çıxmaq üçün qapı, yol və s. ; çıxacaq (giriş əksi). Çıxışda gözləmək. – <Usta> . . Tahiri yenə tapa bilməyib, kor-peşman qayıtdı, vağzalın çıxış yolunda dayandı. M. Hüs..
3. İclasda və s. -də söylənilən nitq, məruzə, verilən məlumat və s. Dartıb hədə-qorxu nazirlərinin; Yarımçıq saxlayaq çıxışlarını; Onların parlament alqışlarını. M. Araz. Çıxış etmək – iclas və s. -də durub danışmaq, nitq və ya məruzə söyləmək, məlumat vermək. <Cəbrayıl Firəngizə:> Müşavirədə kimlərin çıxış edəcəyi sizi maraqlandırırsa, siyahını verə bilərəm. . B. Bayramov.
4. Çıxma, doğma, doğuş, görünməyə başlama. Ayın çıxışı. – <Vaqif:> . . Günəşin çıxışı ilə batışı gözəl olur, günorta yerində olanda ona heç baxan da olmur. Ç..
5. İdman və b. yarışlarda iştirak etmə; iştirak. Boksçuların Beynəlxalq yarışlarda çıxışı.
6. İfa etmə, göstərmə. Mahnı və rəqs ansamblının çıxışı. – Günlərin birində Pavlo sirkdə çıxış edərkən nərdivandan yıxıldı. S. Vəliyev. // Artistin səhnəyə çıxması. Rejissor (gərdün, yaxud şəbehgərdan) daim iştirak edənlər arasında gəzişərək, əlindəki əsa ilə hər kəsə öz çıxış vaxtını işarə edib bildirir. Ə. H.. <Murad:> Hüseyn, sənin çıxışındır, çıx! S. Rəh..
7. Nümayiş. // Öz tələbini, fikrini, münasibətini camaat, kütlə qarşısında bildirmə. Həsənbəy Zərdabinin bu cəsarətli çıxışlarına qarşı irtica getdikcə güclənirdi. M. İ.. Çıxış etmək – öz tələbini, fikrini, münasibətini kütlə qarşısında çıxıb bildirmək. Öz məqalələrində xalqın taleyi ilə yaşayan jurnalist <Ü. Hacıbəyov> daim xalq adından çıxış edir. . Ə. Sultanlı.
8. Göyərmə, cücərmə, bitmə. Çıxışların batıqlara; Düşən xəfif kölgələri – Tağlardakı; Oyma «naxış ləpələri». B. V..
◊ Çıxış yolu məc. – çıxılmaz vəziyyətdən, böhrandan qurtarmaq üçün çarə, yol, əlac, qurtuluş, nicat, xilas. Qətibə çıxış yolu tapa bilmədiyindən, olduğu yerinə qayıtdı və həmişə oturduğu söyüd kötüyünün üstündə oturdu. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Cixi — als Kaiserinwitwe Cixi (chinesisch 慈禧 Cíxǐ, IPA (hochchinesisch) [tsʰɯ2ɕi3], W. G. Tz e Hsi; * 29. November 1835; † 15. November …   Deutsch Wikipedia

  • Ci Xi — Kaiserinwitwe Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten P …   Deutsch Wikipedia

  • Kaiserinwitwe — Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten P …   Deutsch Wikipedia

  • Kaiserinwitwe Cixi — Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten P …   Deutsch Wikipedia

  • Kaiserinwitwe Tze Hsi — Kaiserinwitwe Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten P …   Deutsch Wikipedia

  • Tz'u Hsi — Kaiserinwitwe Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten …   Deutsch Wikipedia

  • Tze Hsi — Kaiserinwitwe Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten …   Deutsch Wikipedia

  • Tzu Hsi — Kaiserinwitwe Cixi Kaiserinwitwe Cíxī (chin. 慈禧太后, Cíxī tàihòu, W. G. Tz e Hsi, oder auch nur 慈禧; * 29. November 1835; † 15. November 1908) war eine der Nebenfrauen des Kaisers Xianfeng der Qing Dynastie und wurde zur einflussreichsten …   Deutsch Wikipedia

  • çarə — is. <fars.> 1. Bir şeyin əldə edilməsinə, bir nəticəyə gəlməyə, çətin bir məsələnin həllinə mane olan əngəlləri aradan qaldırmaq üçün lazım olan çıxış yolu; tədbir, vasitə, əlac. Çarə aramaq (axtarmaq, görmək) – çıxış yolu axtarmaq, əlac… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • opponent — <lat. opponentis – etiraz edən> Mübahisədə, müzakirədə, disputda və s. də birinin fikrinə, dəlilinə, mülahizəsinə etiraz, yaxud onları təkzib ilə çıxış edən şəxs. Opponentə cavab vermək. – Sədr ayağa qalxıb deyir: – Opponentlər qurtardı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”